eCux

Coś więcej niz litera!

Największy kłopot stwarza ogrzewanie.

Patrząc z niepokojem na degradację środowiska naturalnego, poszukujemy najlepszych rozwiązań, które pomogłyby nam zminimalizować negatywne skutki działalności ludzi. Odnosi się to głównie do produkcji odpadów, emisji szkodliwych gazów do naszej atmosfery oraz do zanieczyszczeń wód.

Produkcję odpadów można zmniejszyć poprzez niestosowanie naczyń jednorazowych, pieluszek dla niemowląt bądź także stosowanie wszelkich opakowań podlegających recyklingowi jak na przykład szklane butelki, słoiki, lub butelki z tworzywa Pet. Ażeby ograniczyć zanieczyszczenie wody, tworzone są ekologiczne oczyszczalnie ścieków, które przez system specjalnych filtrów uzdatniają wodę.

Spory kłopot stwarza ogrzewanie. Jak już wiadomo, państwa gdzie panuje umiarkowany klimat i są 4 pory roku w tym dwie chłodne a także zimna, są zmuszone do ogrzewania mieszkań jesienią, zimą a także wczesną wiosną. Związane jest to z używaniem paliw takich jak gaz, węgiel, oleje opałowe oraz biomasa.

Zobacz więcej:

 

Biomasa to – jak dowiadujemy się z encyklopedii – pozostałości z rolnej produkcji czyli odpady roślinne, zwierzęce, leśne a także z rybołówstwa.

Po bardzo wielu testach z różnymi paliwami, okazało się, że biomasa to najbardziej, z ogólnie dostępnych, ekologiczne paliwo . W trakcie spalania powstaje ciepło, które możemy zmienić w energię elektryczną.

Biomasa występuje w formie świeżego surowca ,który wysuszony nadaje się na spalanie. Z postaci świeżej po fermentacji powstaje metanol, etanol oraz biogaz, które często służą jako płynne paliwo.

 

Używając ekologicznych paliw, ograniczymy lub przynajmniej opóźnimy niszczenie naszego środowiska.

Źródło: Dariusz Maciński