eCux

Coś więcej niz litera!

Biomasa posiada swoje własne atuty i wady.

Biomasa to nic innego jak tylko ulegająca biodegradacji frakcja odpadów czy również towarów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Znawcy tego tematu, w obrębie tegoż pojęcia wyróżniają fitomasę (jest to biomasa roślin) oraz zoomasę (to biomasa zwierząt) oraz biomasę mikroorganizmów (przykładowo plankton).
Taka biomasa stosowana jest do celów energetycznych. Stosować zatem możemy dużo rozmaitych komponentów, między innymi drewno o niskiej jakości, a więc takie, które nie jest zdatne do innego użycia niż na oleje roślinne i zwierzęce, opał, słomy, wodorostów uprawiane do celów energetycznych, prędko rosnących roślin: wierzba wiciowa, topinambur czy wieloletnie trawy.
Biomasa posiada swoje własne atuty oraz wady. Z jednej strony spalanie jej uważane jest za kategorycznie znacznie korzystniejsze dla naszego środowiska aniżeli spalanie kopalnianych paliw, dlatego że ma ona zdecydowanie mniej szkodliwych pierwiastków niż na przykład węgiel. A dodatkowo możemy ją stosunkowo łatwo pozyskać, bo źródła jej są wszędzie.
Niemniej jednak biomasa ma także swoje własne minusy. Głównie trudny jest jej transport a ponadto magazynowanie, bo ma ona małą gęstość. Jej wartość energetyczna jest znacznie mniejsza niż w sytuacji kopalnianych paliw.
Poza tym co niektóre odpady są dostępne tylko sezonowo.

Źródło: Dariusz Maciński